Tag: مهاجرت

شوک فرهنگی ناشی از مهاجرت و راه کارهای مقابله با آن

اکثر افرادی که به یک کشور جدید با فرهنگ متفاوت مهاجرت می کنند، حالتی را تجربه می کنند که به آن شوک فرهنگی (Culture Shock) می گویند. این شوک برای ایرانیان که معمولا از فرهنگ شرقی به کشورهایی با فرهنگ…

بیشتر بخوانید