Tag: PlayApartTogether

توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO): در خانه بمانید و بازی کنید!

در شرایطی که بیرون رفتن حتی در مدت زمانی کوتاه بازی با جان است و هر عطسه یا سرفه می‌تواند سلاحی مرگبار به حساب آید، سازمان‌های بهداشتی در حال ارائه نکات آموزشی به مردم هستند، اما در این میان توصیه…

بیشتر بخوانید