جشنواره ملی چهره های برتر

مجوز ها و گواهینامه ها


هشتمین جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی سال ۱۳۹۸
هشتمین جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی سال ۱۳۹۸

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

دریافت اولین تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری در حوزه فاوا استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۶

دریافت اولین تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری در حوزه فاوا استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۶

کارفرمای نمونه در استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳