با ما در ارتباط باشید

آدرس: بجنورد ، چهارراه مخابرات ، طالقانی غربی ، مجتمع گلها
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۳۳۹۹۸
فکس: ۰۵۸۳۲۲۳۰۰۹۲